مرکز مشاوره و مهارت آموزی کارآفرینی کاویژن

جایی برای مدیران

فرصت باقی مانده برای مشاوره رایگان

درخواست مشاوره

دوره های آموزشی

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان
0
1,500,000 تومان
33%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان 100,000 تومان
2
150,000 تومان 100,000 تومان
20%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان 160,000 تومان
3
200,000 تومان 160,000 تومان
0
99,000 تومان