درباره کاویژن

همگام در بهترین مسیر

مجموعه کاویژن با همت اعضای هیئت علمی دانشگاه مازندران در سال ۱۳۹۸ در راستای بهبودی و افزایش اثر بخشی در حوزه کارآفرینی و توسعه کسب و کار شکل گرفته است.

اعضای تیم کاویژن بر این باور هستند که هر فردی با استعدادی مشخص به این دنیا آمده است و مسیر منحصر به فرد خود را برای پیشرفت دارد و در این مسیر الگوهای موفق می توانند شفاف کننده راه آنها باشند. هدف ما کمک کردن به افراد برای شناسایی استعدادهای کسب و کاری و همچنین کمک به کسب و کارهای موجود می باشد. هیچ چیز نشدنی نیست و فقط کافی است که خودتان را باور داشته باشید.

دکتر ابوالحسن حسینی

مدیر عامل

زینب افضلی

مدیر مالی و داخلی

مهندس روزبه افضلی

رئیس هیئت مدیره

حسین حسین زاده

عضو هیئت مدیره

دکتر جمال قاسمی

نایب رئیس هیئت مدیره | مسئول واحد مشاوران