در این بخش به صورت کلی خدمات مرکز کارآفرینی کاویژن بیان و در بخش های بعدی به طور مشروح توضیح داده شده است:

۱- خدمات آموزشی و ترویجی شامل:
تدوین و اجرای دوره های آموزشی ترویجی، مهارتی و تخصصی در حوزه کارآفرینی به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت از جمله: خلاقیت و نوآوری، آشنایی با مدل های کسب و کار، راه اندازی کسب و کار الکترونیک، مدیریت نقدینگی و تصمیم گیری سرمایه گذاری و… به همراه اجرای برنامه های ترویجی با هدف آموزش و ترویج فرهنگ کارآفرینی از جمله: گردهمایی ها (جشنواره، نشست، همایش و …)، مسابقه و بازی های تیمی، نمایشگاه، بازدیدهای علمی و…

۲- خدمات حمایتی طرح ها شامل:
بررسی و مدیریت طرح ها جهت مربی گری، هدایت و معرفی به سرمایه گذار جهت شتابدهی

۳- خدمات اشتغال و فرصت های شغلی شامل:
ارایه مشاوره شغلی، مشاوره تحصیلی (ادامه تحصیل در خارج و…)، اطلاع رسانی شغلی، طراحی مسیر شغلی متناسب با رشته های موجود در دانشگاه، تهیه و به روزرسانی فرصت های شغلی حوزه علوم مختلف، بازدید از محیط شرکت های متقاضی نیرو و….

۴- خدمات پژوهش و مشاوره شامل:
هدایت دانشجویان برای آسیب شناسی و رفع تنگناهای حوزه ی کسب و کار و اشتغال در رشته های علوم انسانی و اجتماعی، فنی و مهندسی، تربیت بدنی و سایر علوم؛ بررسی و اجرای پروژه های تحقیقاتی در حوزه کارآفرینی و اشتغال، شناسایی نیازمندی های پژوهشی سازمان‌های فعال در حوزه ی کارآفرینی و اطلاع رسانی به جامعه ی دانشگاهی، ارائه مشاوره های تخصصی در حوزه ی کسب و کار در رشته های علوم مختلف و ارائه مشاوره های عمومی به متقاضیان راه اندازی کسب و کار

مزایای همکاری در مرکز کارآفرینی کاویژن
• بهره مندی از خدمات مرکز کارآفرینی
• هم افزایی از طریق ارتباط با سایر تیم های نوآور و خلاق عضو مرکز کارآفرینی
• آشنایی با فضای کسب و کار خصوصی